Het begin en het einde van het seizoen

Februari

Met een beetje voorjaar in de lucht kunnen de bijen in februari al vliegen op sneeuwklokjes en de helleborus, maar vooral op de hazelaar. De bijen verzamelen licht geel stuifmeel op de hazelaar en dat is goed te zien als de bijen de kast weer invliegen. Ook het sneeuwklokje en de helleborus (nieskruid) bloeit en ook zij leveren stuifmeel, maar ook een beetje nectar. Bij de helleborus heb ik altijd zo mijn bedenkingen, de bijen vliegen er graag op, maar echt alles aan die plant is giftig. Dus hoe zit het eigenlijk met de nectar en stuifmeel van de helleborus, is dat ook giftig? Als je op internet opzoek gaat naar de giftigheid van het stuifmeel van de helleborus, kom je er bar weinig over tegen.

De hazelaar is een windbestuiver en het stuifmeel van windbestuivers is kwalitatief (wat de voedingswaarde betreft) ietsje minder dan bijvoorbeeld het stuifmeel van de wilg, maar daar ligt niemand wakker van, je bent al blij dat er stuifmeel voor de bijen is rond deze tijd van het jaar. (februari)

De hazelaar is wat grootte betreft iets dat inzit tussen heester en boom, maar er bestaat ook een echte boomhazelaar, meestal wordt hij Turkse boomhazelaar (Corylus colurna) genoemd. In Frankrijk beter bekend onder de naam "Noisetier de Byzance". Deze boom kan een enorme hoeveelheid stuifmeel en ook nootjes leveren als hij ooit volwassen gaat worden. Je ziet de boom echter maar zelden en dat is jammer. 

Nog even terug naar de bijen. Heb je een bijenkast waarbij de bijen wel hard in en uit de kast vliegen, maar ze brengen geen stuifmeel binnen, dan wordt de kast vermoedelijk leeggeroofd door de andere bijenvolken. Het komt vaker voor dat een klein, zwak volk beroofd wordt van zijn wintervoorraad. Zo'n leeggeroofd volk is ten dode opgeschreven.

Let dus op roverij bij de wat zwakkere volken.

O ja, ook de cornus mas (gele kornoelje) is een hele mooie vroege voorjaarsbloeier, maar die doet het vooral goed op kalkrijke grond en geeft een vracht stuifmeel en bovendien nog vruchtjes.  

Je gaat de maand maart goed in als je de volken een pak suikerdeeg meegeeft om te groeien.


 

Maart

1 maart 2017 vliegen de bijen op de sneeuwklokjes en crocus.

Begin maart kunnen de bijen hartstochtelijk op o.a. de elzenkatjes vliegen. Bij windstil weer kunnen de bijen hun behoefte aan vers stuifmeel goed botvieren. Over het algemeen zullen goed ingewinterde bijenvolken wel opgewassen zijn tegen wat kou wat we in maart natuurlijk nog kunnen krijgen. Echter kleine volken kunnen het moeilijk krijgen met hun warmtehuishouding. Alle moergoede volken hebben in maart een broednest opgebouwd, tijdens vorst zullen de bijen zich weer terugtrekken op de wintertros en bestaat er een kleine kans dat volken bij gebrek aan voldoende voedsel in de nabijheid van het broednest, losraken van de voedselkrans. Bijen zullen het broednest nooit in de steek laten en kunnen zodoende de hongersdood tegemoet gaan.  

Zodra de wilgenkatjes bloeien zullende de volken hun groei explosief doorzetten. De eerste darrencellen worden belegd en deze vormen de vroege voorbode van de opkomende zwermneiging in de komende maanden. 

In de periode maart blijven we met "Hollandse temperaturen" liever nog even uit de kast.

Aan het pak suikerdeeg wat je begin Maart hebt gegeven kun je in de loop van de maand goed zien hoe een volk zich ontwikkeld.

Afhankelijk van het weer, gaat in maart de vliegspleet verkleiner er af, een ook de varroa lade er bij mij onder vandaan.

 

 

April

Alle moergoede volken hebben in maart een broednest opgebouwd, tijdens eventuele vorst zullen de bijen zich weer terugtrekken op de wintertros en bestaat er een kleine kans dat volken bij gebrek aan voldoende voedsel in de nabijheid van het broednest, losraken van de voedselkrans. 

Bijen zullen het broednest nooit in de  steek laten en kunnen zodoende met zelfs voldoende voedsel in de kast de hongersdood tegemoet gaan.  

Bloei wilgen  Zodra de wilgenkatjes bloeien zullende de volken hun groei explosief doorzetten.  

De eerste darrencellen worden belegd en  deze vormen de vroege voorbode van de opkomende zwermneiging in de komende maanden. 

De voorjaarscontrole (eind maart/begin april)  

Op een mooie, bij voorkeur zonnige en windstille dag (temperatuur > 16 graden) kunnen we de eerste echte  voorjaarsinspectie uitvoeren.  We moeten tijdens de voorjaarsinspectie altijd rekening houden met een mogelijk dieptepunt in de aantallen bijen. Per jaar en per volk kan het tijdstip waarop deze minimumbezetting in aantallen bijen zich  openbaart verschillen.  Het dieptepunt vormt het moment waarop er al veel langlevende winterbijen het loodje hebben gelegd en de opkomende  nieuwe generatie jonge bijen nog niet voldoende vervanging biedt aan deze wegvallende generatie oude winterbijen. In  deze periode kunnen volken kwetsbaar zijn en dus ook gevoelig zijn voor het ontstaan van infecties, zoals Nosema en  kalkbroed.  Ervan uitgaande dat de bodem al eerder (begin maart) is vervangen door een schone bodem, kunnen we ons met name nu  richten op controle op moergoedheid, voedselvoorraden en raatvervanging. Gebruik bij het openen van de kast een tweetal  theedoeken op de ramen om warmteverlies tegen te gaan. Dit vermindert tevens het opvliegen van bijen.  Bij de voorjaarscontrole behoeven we niet het hele broednest overhoop te halen. De controle richt zich met name op de  buitenste ramen:  • Van buitenaf naar binnen worden de ramen geïnspecteerd, indien de kantramen vanwege koudebruggen en  condensvorming in de winter beschimmeld zijn,  worden deze ramen verwijderd.  Na het eerste raam met stuifmeel volgt meestal onmiddellijk het eerste raam met broed. De zichtbaarheid van vlak  gesloten werksterbroed is het bewijs voor de aanwezigheid van een leggende bevruchte koningin tenminste 9 dagen  geleden. De aanwezigheid van eitjes verraadt de aanwezigheid van de  koningin gedurende de afgelopen 3 dagen.   • Ieder volk dient gedurende het voorjaar en de zomer permanent  tenminste over 6 a 7 kg (2 tot 3 volledige BK‐ramen)  reservevoorraad  (honing) te beschikken.   • Het overschot kan weggenomen worden (voor toekomstige  broedafleggers of kunstzwermen) en vervangen worden door ramen  met kunstraat.   • Plaats per controle niet meer dan 1 of 2 ramen kunstraat, plaats de  ramen kunstraat tegen het broednest, zodat ze mooi en snel uitgebouwd worden.  

Mijn advies voor begin april:, maak niet teveel werk van een voorjaars inspectie. Haal vooral niet de hele kast overhoop! Zodra u een raam weghaald en u ziet van bovenaf broed, blijf er dan verder af. Ook maakt het soort werkzaamheden verschil in met welke kasten u imkert, toch wel!. Ik Imker met Dadant Blatt en dat vergt toch een wat andere benadering van Imkeren dan bijvoorbeeld met Nederlandse spaarkast formaat. Eind februari begin maart heeft u gezien dat er een pak van 2.5kg suikerdeeg is gegeven en dat moet zeker eind maart begin april goed zichtbaar zijn. Bij sterke volken is het pak suikerdeeg geheel leeg, terwijl bij wat mindere volken nog geen gat in het suikerdeeg is gegeten. Deze mindere volken moeten zich nu wel snel opwerken tot een behoorlijk volk. De oorzaak van dit achterblijven van sommige volken is heel divers. Als de Imker een goede feeling met zijn volken heeft weet hij vaak de oorzaak van achterblijvers ook. 

Bij uitzonderlijk mooi voorjaarsweer kun je bij een voor de tijd van het jaar goed ontwikkeld volk een honingbak op de broedkamer zetten. Hiermee geef je ruimte voor de groei van het volk en stel je de zwermneiging wat uit. 

Aan de site wordt momenteel constant gewerkt, dus wordt vervolgt

Mei

Een foto met een leeggegeten pak suikerdeeg wilde ik u toch niet onthouden.

 

De naam www.bijenhouder.com is te koop.